Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen jou (de koper) en ons (izzybizzybee.nl) gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder jij (de koper): de natuurlijke of rechtspersoon die aan ons (izzybizzybee.nl) opdracht heeft gegeven tot de levering van producten en/ of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Afkoelingsperiode
Indien je koopt via een winkel op het internet, heb je het recht op een bedenkperiode van 14 dagen, waarin je zonder opgaaf van redenen kunt afzien van de koop. Dit is wettelijk geregeld en voor ons verplicht om te vermelden in onze voorwaarden. Na het aanmelden van je retour via info@izzybizzybee.nl heb je nogmaals 14 dagen de tijd om de producten retour te sturen.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product ongedragen, ongebruikt, compleet, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant, behalve als het gaat om een defect of verkeerd geleverd artikel*.

Producten die gepersonaliseerd zijn door het borduren van de naam of naar specificaties van de klant zijn gemaakt zijn uitgesloten van de bedenkperiode. 

*zie ook artikel 4.2 en artikel 6.2.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
4.1 De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. De prijzen die op de internetsite staan vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Voor verzending (zowel binnen als buiten Nederland) van de door jou bestelde producten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van DHL For You, PostNL of DHL/Deutsche Post. Indien er verzendkosten op je bestelling van toepassing zijn worden deze bij bestelling kenbaar gemaakt, de verzendkosten bevatten eveneens 21% BTW. Vanaf een bestelbedrag van EURO 19,95 is verzending gratis binnen Nederland. Onder dit bestelbedrag zijn de verzendkosten slechts € 3,50.

4.2. Als je bestelbedrag in eerste instantie € 19,95 of meer bedroeg, en er dus geen verzendkosten in rekening gebracht zijn, worden er wel verzendkosten in rekening gebracht als je door één of meerdere producten te retourneren onder dit bedrag uitkomt. De verzendkosten worden dan in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Artikel 5. Levering
De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. We leveren wereldwijd. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.
Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. We behouden ons te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder motiverende redenen te weigeren.

We versturen de bestelde artikelen middels DHL For You of PostNL voor Nederland en DHL/Deutsche Post voor pakketten in Europa en wereldwijd en via PostNL als het om brievenbuspost gaat. 

Izzybizzybee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken en/of beschadigen van poststukken door PostNL of DHL For You (of een andere verlader) bij retournering. Indien verzending niet via brievenbuspost kan geschieden, maar via pakketpost moet plaatsvinden, dan zal, indien een bestelling niet kan worden aangeboden, de bestelling nog 1 keer worden aangeboden op een ander tijdstip/andere datum. Kan de bestelling dan nog niet worden afgeleverd, dan wordt deze bij de vervoerder bewaard tot een nieuwe vervoersopdracht voor deze bestelling komt. Bij een tweede aanbiedingsronde kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor jouw rekening.

Artikel 6. Ruilen & retourneren
6.1. Er geldt voor aankopen op het internet een wettelijke termijn van 14 dagen waarin je je kunt bedenken en de bestelling kunt annuleren danwel retourneren zonder opgaaf van redenen. Na aanmelding van je retour heb je nogmaals 14 dagen de tijd om de artikelen retour te sturen.

6.2. Als je bestelbedrag in eerste instantie € 19,95 of meer bedroeg, en er dus geen verzendkosten in rekening gebracht zijn voor levering binnen Nederland, worden er wel verzendkosten in rekening gebracht als je door één of meerdere producten te retourneren onder voornoemd bedrag uitkomt. De verzendkosten worden dan in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Retourneren is voor rekening van de klant. Neem eerst contact met ons op als je producten wilt retourneren via info@izzybizzybee.nl.

Wanneer je het gekochte product wilt ruilen voor een ander product of model, neem dan eerst even contact met ons op. Dan stuur je het gekochte product ongedragen, compleet, in originele verpakking en onbeschadigd retour. Wij zullen vervolgens het nieuwe product of model tegen de geldende verzendkosten versturen zodra we je retourzending hebben verwerkt. Een eventueel prijsverschil zal door jou worden bijbetaald of door ons worden teruggestort. Gepersonaliseerde producten d.m.v. borduren kunnen uitdrukkelijk NIET geruild worden of alleen dan wanneer er aantoonbaar productiefouten of materiaalfouten aan het product zijn waarvoor wij verantwoordelijk zijn of wanneer wij per abuis het verkeerde product geborduurd en verzonden hebben.

Artikel 7. Garantie
De producten die worden verkocht via izzybizzybee.nl worden met de grootste zorg gemaakt. Mochten er onverhoopt toch materiaal- of productiefouten voorkomen dan zullen wij je uiteraard alsnog een correct product toesturen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodra je ontdekt dat je product materiaal- of productiefouten vertoont.
-Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder de garantie.
-Reclames die niet binnen 14 dagen na afleveren aan ons kenbaar zijn gemaakt worden niet meer gehonoreerd.

Artikel 8. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dien je de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen vóór aflevering, zonder je op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en ons, danwel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en ons, zijn we niet aansprakelijk.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen jou en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Januari 2017 

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x