Disclaimer

Disclaimer voor www.izzybizzybee.nl

Jennifer Bakx Creative (Kamer van Koophandel: 53127552), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.izzybizzybee.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Jennifer Bakx Creative behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jennifer Bakx Creative spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jennifer Bakx Creative.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jennifer Bakx Creative. Gebruikers kunnen op he Blog zelf inhoud plaatsen op de Website. Jennifer Bakx Creative oefent hierop geen voorafgaande controle maar wel redactioneel toezicht uit. Zij zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jennifer Bakx Creative nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jennifer Bakx Creative en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jennifer Bakx Creative, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x